Skip to main content

Van de Linde

Duidelijke aanpak – betrouwbare tools

Yuki boekhoudpakket -software leverancier financiële gegevens

Toepassing: Online Cloud

De missie van Yuki is de samenwerking tussen ondernemer en accountant te versterken, door ze met elkaar te verbinden via één online boekhoudplatform waar ze samen werken aan de online boekhouding.

Een ondernemer zit niet te wachten op het zelf doen van de boekhouding, maar wil wel zijn business financieel gezond sturen. Dit kan alleen als de online boekhouding volledig en op tijd is bijgewerkt.

Visionplanner - software leverancier opstellen rapportages

Toepassing: Online Cloud

Aangezien via de boekhoudsoftware van YUKI goede financiële overzichten kunnen worden verkregen is VISIONPLANNER een zeer goede follow up voor wat betreft het, in samenspraak met de ondernemer, opstellen en inzien van financiële overzichten zoals jaarrapporten, tussentijdse cijfers, begrotingen etc. Via Visionplanner kan de cliënt online beschikken over deze rapportages en gezamenlijk met zijn administratieve dienstverlener, waar nodig deze aanpassen via het platform van Visionplanner.

De software van Visionplanner staat in goede verbinding met allerhande boekhoudpakketten, waaronder YUKI. Aangezien financiële instellingen (banken) en de Kamer van Koophandel eisen stellen aan de wijze van inleveren van de rapportages op basis van SBR (Standard Business Reporting) rapportage is Visionplanner zeker ook op dit gebied de aangewezen partij.

Wolters Kluwer - software leverancier fiscale aangiften en rapportages

Toepassing: Online Cloud

Nadat in Visionplanner de rapportage is opgesteld volgens de norm van de wet op de jaarrekening, zullen er fiscale aangiften moeten worden gedaan voor wat betreft Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting. Wolters Kluwer is de partij die over deze software beschikt, waarbij je op eenvoudige wijze de jaarrapporten via Visionplanner kan inlezen in de fiscale software van Wolters Kluwer om zodoende snel en adequaat te kunnen beschikken over de fiscale positie van de ondernemer.

Via Wolters Kluwer kan men de beschikking krijgen over een uitgebreid fiscaal rapport dan wel over een eenvoudige belastingberekening. Aangezien de belastingaangiften en de uitstelregelingen digitaal worden verstuurd vanuit dit programma, voorkomt men vervelende situaties zoals het krijgen van boeten vanwege “niet of niet op tijd ingeleverde belastingaangiften” etc.

Loon Salaris software - software leverancier loon- en salarisadministraties

Toepassing: Online Cloud

Loon (het vroegere Roos Roos) salarispakket is het meest verkochte salarispakket, waarbij men op eenvoudige wijze de loon- en salaris administratie kan verwerken voor cliënten die hierom verzoeken. Aangezien in de meeste gevallen het doen van loonadministraties niet de allerhoogste prioriteit is van een administratie- of accountancykantoor, kan men met het programma Loon Salarissoftware goed uit de voeten en kan R van de Linde Consultancy de cliënt voorzien van een goede en betrouwbare loonverwerking.

Voor wat betreft de dienstverlening aan de cliënt die verzoekt om een uitgebreide personeelsadministratie verwijst R. van de Linde Consultancy door naar één van de netwerkpartners.

Nmbrs - salaris software provider

Toepassing: Online Cloud

Een internationaal HR & Payroll platform dat ondersteuning biedt bij alle bijbehorende processen. Betrek hierbij alle gebruikers, zodat je een optimale HR dienstverlening biedt met een minimale inspanning.

Onze dealer van NMBRS is Salariszaken te Leeuwarden.     salariszakenLeeuwarden

"Het is goed om te weten dat alle zaken geregeld zijn"

En hoe kunnen we u helpen?